مزایای پرتال ماتریس

پرتال اختصاصی ماتریس

 • کاربری آسان

  کاربری پرتال ماتریس به گونه ای برنامه نویسی شده است بدون نیاز به دانش برنامه نویسی می توانید مدیریت کامل پرتال را انجام دهید

 • ماژول وار بودن

  برای افزودن امکان جدید در پرتال بدون اینکه در هسته اصلی تغییر ایجاد شود ماژول جدید برنامه نویسی و در پرتال قرار می گیرد

 • داشبورد

  در داشبورد پرتال اختصاصی ماتریس قابلیت مانیتورینگ به صورت زنده را دارا می باشد. مانند فروش ، پیغام ها ، پرواز، بورس، ارز...

کاربری آسان

ماژول وار بودن

داشبورد

آخرین نمونه کار

نمونه کار اپلیکیشن

اپلیکیشن بزن یک به سفارش شبکه یک صدا سیما برنامه نویسی شد. این مسابقه که با مشارکت مردمی همراه است به گونه برنامه نویسی شد تا مدیریت ترافیک های سنگین بین کاربر و سرور بدون از دست رفتن اتصال را انجام دهد.تست انحام شده تا 4 میلیون کانکشن همزمان در یک ثانیه را با موفقیت به سرانحام رسانید.

 • ثبت نام در سایت

 • ثبت در خواست

 • تحویل پروژه

با ثبت نام در سایت و انتخاب پلن مورد نیاز خود بعد از تحلیل کار شما و بررسی رقیا پروژه شما شروع خواهد شد