سوالات متداول

در این قسمت سوالات متداولی که شکا عزیزان داشتید در این قسمت قرار گرفته است

سوالات متداول پرتال ماتریس

  • ثبت نام در سایت

  • ثبت در خواست

  • تحویل پروژه

با ثبت نام در سایت و انتخاب پلن مورد نیاز خود بعد از تحلیل کار شما و بررسی رقیا پروژه شما شروع خواهد شد